Finland – ett exempel

posted in: BLOGG JORDOMAT | 0

Susanne Gäre skriver: Om vi blickar österut till vår granne Finland är förståelsen för en nationell försörjning självklar. Där ser situationen helt annorlunda ut jämfört med Sverige Jag besökte hösten 2018 jordbruksministeriet i Helsingfors, träffade bland andra Pekka Väisänen, kommunikationschef … Continued

Ventilation och droppsmitta

posted in: BLOGG JORDOMAT | 0

Sture Larsson är agronom och har under en livstid analyserat både stall och human byggnad. Sture Larsson skriver: Man kan bara dra en slutsats. Flertalet större byggnader i Sverige bryter mot Miljöbaken kapitel 2.  De är i alla lägen, men … Continued

Beredskap

posted in: BLOGG JORDOMAT | 0

Susanne Gäre skriver: Den svenska beredskapen som skrotades i slutet av 1990-talet börjar nu saknas. Jag läste på regeringens hemsida häromdagen att: ”På längre sikt arbetar regeringen med en inriktningsproposition för totalförsvaret, där frågan om livsmedelsförsörjning vid höjd beredskap eller … Continued

Pandemier

posted in: BLOGG JORDOMAT | 0

Bo M I Bengtsson skriver: Idag har coronaviruset snabbt spritt sig till merparten av jordens länder även om stora begränsningar införts för globalt flyg och för minskad kontakt mellan människor.  Det är inte första gången en pandemi sprider sig och … Continued

Fin recension

posted in: BLOGG JORDOMAT | 0

Susanne Gäre skriver: Vi fick betyg 4 av 5. Hösten 2019 kom Bo M I Bengtsson och jag ut med boken Lantbruk, klimat och framtiden på Ekerlids förlag. Den har uppmärksammats i lantbrukspressen men att nå igenom till riksmedia är … Continued