Tio år till med glyfosat mottas med blandade känslor

posted in: Okategoriserade | 0

(ATL Utblick publicerad 14 december 2023)

 

Den 15 december löper nuvarande godkännande för glyfosat ut. I grevens tid har man på EU-nivå fattat beslut om att förlänga tillståndet i tio år till. Eftersom medlemsländerna inte kom överens och lyckades uppnå en kvalificerad majoritet den 16 november fick EU-kommissionen ta beslutet.

EU-kommissionen hänvisar till en omfattande vetenskaplig utvärdering av miljö- och hälsorisker och innebär att lantbrukare kan fortsätta använda medel med glyfosat, världens mest använda verksamma ämne i växtskyddsmedel.

I ett pressmeddelande förklarar Katarina Lundberg, toxikolog och chef på enheten Ämnesutvärdering på Kemikalieinspektionen, att vanligtvis är det ett medlemsland som gör utvärderingen för ett verksamt ämne i växtskyddsmedel. Men för glyfosat var underlaget så omfattande att fyra myndigheter från Frankrike, Nederländerna, Ungern och Sverige gemensamt tog på sig uppgiften.

Kemikalieinspektionen har alltså varit delaktigt i en omfattande vetenskaplig utvärdering av glyfosats miljöeffekter och vilken påverkan de kan ha på människor och djurs hälsa. Det är alltså den utvärderingen som EU-kommissionen grundar sitt beslut på.

Men meningarna går isär bland EU:s medlemsländer. Tre länder röstade nej till ett förnyat godkännande – Österrike, Luxemburg och Kroatien. Österrike införde som första EU-land ett totalförbud mot glyfosat 2019

Sju länder avstod från att rösta: Tyskland Frankrike, Italien. Bulgarien, Belgien, Nederländerna och Malta.

Sverige och resterande länder röstade ja till förslaget.

I Frankrike har det under många år förts en livlig debatt om användandet av glyfosat. Vissa restriktioner har införts och förbud att använda glyfosat råder till exempel för privatpersoner, på kyrkogårdar, längs banvallar och mellan raderna i vinodlingar.

Att lägga ner sin röst är detsamma som att rösta ja, menar de franska kritikerna som tycker att Frankrike fegar ur. Mer än 626 000 medborgare i fler än 30 olika organisationer begär att Frankrike ska opponera sig klart och tydligt.  De menar att president Macron sviker sitt löfte från 2017. Det var då som den franske presidenten lovade att glyfosat skulle försvinna inom tre år, alltså under år 2020.

Han fick vika sig troligen på grund av påtryckningar av bland andra den största organisationen för de franska bönderna, FNSEA.

FNSEA välkomnar i en pressrelease den 16 november kommissionens beslut som visar respekt för vetenskapen och den utredning som gjorts. FNSEA menar att det här valet tillåter jordbrukarna att fortsätta på sin inslagna bana för annars, om glyfosat hade förbjudits, hade de stått helt utan alternativ.

FNSEA uppmanar också den franska regeringen att respektera premiärminister Elisabeth Bornes åtagande, som gjordes vid den senaste jordbruksmässan när hon deklarerade att ”i frågor om växtskyddsprodukter kommer vi hädanefter att respektera den europeiska ramen och ingenting annat än den europeiska ramen.”

Den mindre jordbruksorganisation Conféderation Paysanne är av rakt motsatt uppfattning. Organisationens talesperson, Laurence Marandola, säger i en kommentar efter att Europeiska kommissionen meddelat att den förnyar godkännandet av glyfosat inom EU, till fransk media att ”Det är ett monumentalt misstag. Frankrike kunde ha haft modet att rösta emot”.

Hon upprepar att EU-kommissionen gör ett misstag genom att förnya godkännandet av glyfosat eftersom ”detta tillåter oss att fortsätta tro att användningen av denna herbicid är utan konsekvenser”.

Men ”detta är inte fallet för hälsan för bönderna som sprider denna produkt, det är inte fallet för konsumenternas hälsa och det är inte fallet för hälsan hos mark och vatten i vårt land. Tio år, det kolossalt för vår hälsa och vår miljö.”

Frågan är laddad. Världshälsoorganisationen, WHO, förklarade 2015 att glyfosat, som är aktiv beståndsdel i många bekämpningsmedel bland andra Monsantos Roundup, troligtvis är cancerogent för människor.

I Tyskland, har multijätten Bayer, som köpt Monsanto, sitt huvudkontor. Den tyska regeringen har tidigare tagit beslut om att förbjuda användningen av glyfosathaltiga medel efter 2023 års slut. Men nu har regeringen svängt och beslutet träder inte i kraft. Vid den senaste omröstningen la alltså Tyskland ner sin röst.

 

 

 

Lämna ett svar