Jag har skrivit fyra böcker, en själv, två tillsammans med Gunnar Lyckhage och en tillsammans med Bo M I Bengtsson.

 

1. Lantbruk, klimat och framtiden – tankar om forskning, politik och handel för ett hållbart jordbruk kom ut på Ekerlids förlag hösten 2019.

I den tar Bo Bengtsson och jag ett rejält grepp om hur allt hänger ihop – jord- och skogsbruk, biologi, ekonomi, livsmedelsförsörjning, goda arbetsförhållanden samt djurvälfärd.

Bo Bengtsson har efter utbildning i tropiskt jordbruk (UWI; Trinidad) arbetat med biståndsarbete i fält (SIDA), forskningsstöd till u-länder (SAREC), som konsult till FAO, styrelseledamot i flera internationella jordbruksforskningsinstitut och medverkat till upprättandet av ett internationellt skogsforskningsinstitut (CIFOR) med mera.

Han var krönikör i På Landet under rubriken UTBLICK.

I synnerhet pekar vi på nödvändigheten att införa lantbruket som en resurs i klimatdebatten och vi efterlyser långsiktiga lösningar och ett bredare samarbete mellan berörda parter.

Vi analyserar globala trender, hittills förd jordbrukspolitik, EU:s roll, aktuell lantbruksforskning och dess innovationskraft, framtida mål för agrar forskning och energifrågor. Vi avvecklar myter och visar på 70 konkreta förslag till förändringar och förbättringar. Men framför allt måste vi inse hur intimt lantbruk, klimat och energi hänger samman, hitta långsiktiga lösningar och en samsyn.

Dagens miljödebatt fokuserar alldeles för mycket på utsläpp av koldioxid utan att beakta sambanden och se till helheten.

 

2. Maten och framtiden – vart är vi på väg? kom ut 2013 och den skrev jag tillsammans med Gunnar Lyckhage, journalist och grafiker och mycket duktig på offentlig upphandling.

I den får dåvarande landsbygdsminister Eskil Erlandsson tala ut, liksom EU-ministern Birgitta Ohlsson och LRF:s ordförande Helena Jonsson. Vi beskriver hur lantbruket utvecklats/avvecklats och vilken betydelse offentlig upphandling kan ha för konsumtion och produktion.

Maten och framtiden är utgiven av Online förlag.

 

3. Gunnar Lyckhage och jag skrev även Beredskap i kris – om livsmedelsstrategi och försörjning på uppdrag av Civilförsvarsförbundet och Svenska Blå Stjärnan. Den släpptes på ett seminarium under Almedalsveckan i Visby 2015.

Boken tar upp hur illa förberedd Sverige är i händelse av kris eller krig efter det att totalförsvaret och beredskapslagren avvecklats. Civilförsvarsförbundets dåvarande ordförande Sven Lindgren intervjuas, liksom Jesper Broberg, Hushållningssällskapet, Harald Svensson, Jordbruksverket och Therese Frisell, Livsmedelsverket.

”I dagsläget är det individen som får ta det största ansvaret och kring resten råder viss förvirring. Det saknas klara direktiv och en övergripande myndighet med operativt ansvar. Samtidigt låter vi det svenska jordbruket gå under. Vi tar varken ansvar för Sverige eller för vår omvärld. Detta måste ändras på. ”skrev vi då.

 

 

4. Min första bok kom ut på ACVAM förlag i Frankrike. Den handlar om det intensiva fransk-svenska informationsflödet i slutet av 1700-talet och heter Nyhetsflöde i galopp illustrerad av konstnären Lotta Canow.

I slutet av 1700-talet var allt möjligt i Frankrike. En positiv framtidstro genomsyrade såväl politiken som romantiken och dramatik saknades vare sig i verkligheten eller på scen.

Tre personer som drevs av ett hopp om en bättre värld var :

– Adolph Ludvig Ribbing, svensk adelsman, delaktig i mordet på Gustav lll, senare journalist i Paris och Bryssel

– Erik Magnus Staël von Holstein, svensk ambassadör i Paris, skrev depescher till svenska kungahuset

– Mme de Staël, gift med Erik Magnus, älskarinna till Adolph Ludvig, känd fransk författarinna. Alla tre var med sina ord delaktiga i ett flöde som levererades i galopp.