Går vi mot ett jordbruk utan jordbrukare?

posted in: BLOGG JORDOMAT | 0

(Publicerad i ATL Utblick 20 april 2023)

 

Hur kan man förnya jordbrukssektorn, som lider av stora problem med nyrekrytering?  Kan man tänka sig ett jordbruk utan jordbrukare? Den frågan väcktes och diskuterades på den stora jordbruksmässan SIA i Paris den 25 februari – 5 mars 2023.

Frankrike har liksom många andra länder i Europa en hög medelålder bland jordbrukare och svårigheter att få in unga i branschen. Frankrike har mest jordbruksmark i EU följt av Spanien, Tyskland och Storbritannien, 18 miljoner hektar åkermark som kompletteras med nio miljoner hektar betesmark.

Hälften av de franska jordbrukarna kommer att gå i pension de närmaste tio åren. Enligt siffror från FAO och Eurostat sysselsatte det franska jordbruket år 2010 cirka 600 000 personer. Det handlar om förvärvsarbetande inom jordbruket, både heltid och deltid.

Coordination Rurale, en av jordbruksorganisationerna, uppger att 70 000 jordbrukare har försvunnit i Frankrike mellan 2010 och 2020. Organisationen talar om ”jordbruksdöden”. Det innebär att siffran var nere i 530 000  år 2020. Ska hälften av dem försvinna de närmaste tio åren blir siffran 265 000  jordbrukare år 2030.

Vikten av att rekrytera unga in i det franska lantbruket är alltså akut. Detta uppmärksammades också på den årliga jordbruksmässan SIA, Salon international de l’agriculture, i Paris i månadsskiftet februari-mars.

Svårigheterna är att locka unga in i yrket. Med en självmordsstatistik bland bönder som ligger på   omkring ett självmord om dagen försvåras rekryteringen.  Främst drabbade är manliga boskapsuppfödare som är 65 år och äldre.

I en rapport som överlämnades till den franska premiärministern i december 2020 gjordes en inventering av självmord i jordbrukssektorn som visar att riskerna för självmord kan bero på ekonomiska svårigheter men också på faktorer som isolering, levnads- och arbetsförhållanden, ekonomiska och klimatmässiga risker, skuldsättning, administrativa begränsningar och misstro. Många jordbrukare anser också att de är offer för trakasserier i arbetet.

På ett nationellt plan har flera åtgärder satts in bland annat en telefonlinje, som man kan ringa till dygnet runt. Franska regeringen lanserade 2011 en plan för att förebygga självmord bland jordbrukare. Men självmordstalen inom sektorn är fortfarande höga.

Utmaningen med generationsväxling, samtidigt som rekryteringssvårigheterna ökar, är stor. Därför är det nödvändigt att göra dessa arbeten mer attraktiva, vilket flera organisationer påpekade vid jordbruksmässan i Paris.