Pandemier

posted in: BLOGG JORDOMAT | 0

Bo M I Bengtsson skriver:

Idag har coronaviruset snabbt spritt sig till merparten av jordens länder även om stora begränsningar införts för globalt flyg och för minskad kontakt mellan människor.  Det är inte första gången en pandemi sprider sig och återigen kommer ursprunget från Kina.

I Sverige har coronaviruset hittills smittat flest människor i svenska storstäder. Det överraskar inte för i ovan nämnda bok underströks urbaniseringens problem och hälsoriskerna i växande storstäders ohållbarhet jämfört med landsbygden.

Under tidigt 1900-tal härjade spanska sjukan globalt med mellan 50 och 100 miljoner dödsfall. Sedan följde andra virus som Asiaten, Hongkong-influensan och HIV/Aids. Under 2000-talet kom Sars, svininfluensan, MERS, Ebola och idag Covid-19.  Den senare sjukdomen är helt ny så vaccin saknas, som även gäller för en så gammal sjukdom som pesten. Den bröt också ut först i Kina på 1330-talet, nådde Europa efter ett drygt decennium och Sverige 1349.

Precis som dagens virus slår pestbakterien ut immunförsvaret. Pesten, eller digerdöden, förekommer i tre former och har drabbat Sverige ett 20-tal gånger fram till början av 1700-talet. Därefter har pesten successivt avtagit i Europa även om den drabbat Ryssland och Polen fram till 1770-talet och den förekom på Balkan på 1830-talet.

Vid sekelskiftet 1900 spred sig en tredje pestpandemi – återigen från Kina – och drabbade landet liksom Indien. Då dog drygt 10 miljoner människor men i Europa var det bara Portugal, som drabbades plus några hundra parisare, som dog under 1918–1920.  Pesten fins fortfarande kvar och förekommer idag i 19 länder, främst i Afrika, Peru och i USA. Under 2014 rapporterades ett dödsfall av pest i Kina och 2017 dödade den två personer i Beijing och flera än 200 människor dog på Madagaskar.

Enligt gamla källor bekämpades pesten med karantänlagar, hälsopass för resenärer och särskilda pestlasarett. Den militära zon som på 1700-talet avskilde det osmanska riket från det habsburgska väldet i centrala Europa anses ha varit betydelsefull. Då, som nu, skulle smittade människor hindras från kontakt med friska personer. Då gällde förbud snarare än dagens rekommendationer. Rimligen ökar risken för smittspridning om 500 personer får samlas för sammankomst men regeringsförbud infördes nyligen för maximalt 50 personer.

Trots vetskapen om att pandemier inträffar förr eller senare rapporterar svenska sjukhus redan om otillräckliga lager med relevant skydds- och testutrustning. Dessutom tycks expertisen i välfärdsländer inte ha utvecklat mera precisa förslag för att stoppa snabb smittspridning i storstäder. De politiskt styrande, både nationellt och inom EU, verkar ha varit oförberedda och saknat beredskap för en pandemi trots att coronavirus noterades i Kina i december 2019.