Fin recension

posted in: BLOGG JORDOMAT | 0

Susanne Gäre skriver:

Vi fick betyg 4 av 5.

Hösten 2019 kom Bo M I Bengtsson och jag ut med boken Lantbruk, klimat och framtiden på Ekerlids förlag. Den har uppmärksammats i lantbrukspressen men att nå igenom till riksmedia är svårt!

Jag har redan hållit en del föredrag kring boken, medverkat på två bokmässor, i Växjö och i Osby, och haft en studiecirkel för 13 vetgiriga i Vittsjö. Jag tycker det är kul att så många engagerar sig och vi har haft kraftfulla och livliga debatter.

Bibliotekstjänst recenserade Lantbruk, klimat och framtiden i BTJ-häftet nr 4 2020. Det var en fin recension:

Boken klarlägger skogs- och lantbrukets naturresurser och dess positiva betydelse för en långsiktigt hållbar framtid. Bo M. I. Bengtsson är professor emeritus vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Susanne Gäre är journalist och författare.

Inledningen förmedlar en intresseväckande inblick i hur en globalt växande befolkning tär på jordens resurser och hur urbaniseringen har blivit ett hot mot hälsan. Mot bakgrund av att lantbruksnäringen endast motsvarar en mindre del av klimatpåverkan anser författarna att klimatdebatten bör nyanseras.

De förklarar varför det bör bli en tydligare koppling mellan jord- och skogsbruk, ekonomi och livsmedelsförsörjning, och hur dessa för samhället viktiga funktioner hänger samman med klimat och energi.

Vidare förklarar författarna varför klimatfrågan inte bör begränsas till utsläpp av koldioxid utan även inkludera säkra livsmedel och alternativa energislag.

Ett flertal konkreta förslag avseende förändringar och förbättringar inom klimatområdet lämnas. Boken är textmässigt lättillgänglig och vänder sig till såväl beslutsfattare som allmänhet.

Lektör Nils-Olof Bjellvi

Helhetsbetyg: 4.
(på en skala 1-5)

 

Lantbruk, klimat och framtiden går att köpa på nätet eller beställas av mig på: